Ref: DilAyarlariniOlustur()
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Sunucuyla başarılı bir şekilde bağlantı kuruldu, ancak sonra oturum açma işlemi sırasında hata oluştu. (provider: SSL Provider, error: 0 - Varolan bir bağlantı uzaktaki bir ana bilgisayar tarafından zorla kapatıldı.) ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Varolan bir bağlantı uzaktaki bir ana bilgisayar tarafından zorla kapatıldı konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() konum: AlmostromFrameWork.DataAccessLayer.MSSQL.OpenConnection() konum: AlmostromFrameWork.DataAccessLayer.MSSQL.CreateDataReader(String SqlQuery, SqlDataReader& DataReader) konum: Interface.DilAyarlariniOlustur() c:\vhosts\elektroservis.com.tr\http\Interface.master.cs içinde: satır 140 ClientConnectionId:7fac8aba-f373-4361-ab5e-020e50afa066 Error Number:10054,State:0,Class:20